УПК Хоневичский детский сад-средняя школа » МО классных руководителей

МО классных руководителей
План работы метадычнага аб'яднання
класных кіраўнікоў

ДУА “Вучэбна-педагагічны комплекс Ханявіцкі дзіцячы сад-сярэдняя школа” на 2018-2019 навучальны год.


Мэта МА класных кіраўнікоў: удасканаленне майстэрства класных кіраўнікоў, накіраванага на павышэнне эфектыўнасці выхаваўчага працэсу.
Задачы:
1. Аказанне дапамогі класным кіраўнікам ва ўдаскаленні формаў і метадаў арганізацыі выхаваўчай работы.
2. Фарміраванне ў класных кіраўнікоў тэарэтычнай і практычнай базы для мадэлявання выхаваўчай сістэмы ў класе.
3. Павышэнне эфектыўнасці работы па фарміраванні грамадзянска-патрыятычнага выхавання навучэнцаў.
4. Вывучэнне і абагульненне вопыту работы класных кіраўнікоў.
5. Развіццё творчых здольнасцей педагога.
Чакаемы вынік: павышэнне метадычнай культуры класных кіраўнікоў і, як вынік, павышэнне ўзроўню выхаванасці школьнікаў.

План работы МА класных кіраўнікоў:
Семінар класных кіраўнікоў – 1 раз у чвэрць.
Нарада класных кіраўнікоў – 1 раз у месяц.
Кансультацыі для класных кіраўнікоў – 1 раз у тыдзень.

Пасяджэнне 1 (верасень)
Тэма: Арганізацыя сістэмы дзейнасці класнага кіраўніка
Мэта: забеспячэнне нарматыўна-метадычнага суправаджэння выхаваўчага працэсу
Форма правядзення: метадычны дыялог
Тэарэтычная частка
1. 1. Аналіз вынікаў выхаваўчай работы школы за 2017/2018 навучальны год (Класныя кіраўнікі)
2. Аналіз работы МА класных кіраўнікоў за 2017/2018 навучальны год (Мялік Н. І.)
3. Абмеркаванне інструктыўна-метадычнага пісьма «Асаблівасці арганізацыі выхаваўчай і ідэалагічнай работы ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі ў 2018/2019 навучальным годзе »; Канцэпцыі бесперапыннага выхавання дзяцей і навучэнскай моладзі ў РБ на 2016-2020 гады; крытэрыяў і паказчыкаў якасці выхавання ва ўстановах, якія забяспечваюць атрыманне агульнай сярэдняй адукацыі (кіраўнік МА класных кіраўнікоў, класныя кіраўнікі)
4. Метадычныя рэкамендацыі па арганізацыі і правядзенні інфармацыйных гадзін ва ўстановах адукацыі і дзейнасці класнага кіраўніка (Шкодзіч Ж.В., класны кіраўнік 8 класа)
5. Работа класнага кіраўніка па забеспячэнні бяспечнай жыццядзейнасці вучняў ва ўстанове адукацыі і дома (Грыц Т.І., класны кіраўнік 2 класа)

Практычная частка
1. Вызначэнне мэтаў і задач работы МА класных кіраўнікоў на 2018/2019 навучальны год на аснове выяўленых педагагічных цяжкасцей настаўнікаў у пытаннях выхавання.
2. Абмеркаванне і ўзгадненне праектаў і праграм выхаваўчай работы на 2018/2019 навучальны год.
3. Патрабаванні да зместу планаў выхаваўчай работы: актуальнасць мэтаў і задач, уменне класнага кіраўніка аналізаваць работу з класам, прыярытэтныя напрамкі работы, аналітыка- дыягнастычная дзейнасць класных кіраўнікоў.


Літаратура :
1. Зборнік нарматыўных дакументаў Міністэрства адукацыі РБ, № 14, 2014
2. Інструктыўна - метадычнае пісьмо «Асаблівасці арганізацыі выхаваўчай і ідэалагічнай работы ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі ў 2018/2019 навучальным годзе »
3. Кодэкс Рэспублікі Беларусь аб адукацыі
4. Класны кіраўнік: планаванне і арганізацыя работы ад А да Я//пад рэд. В.П.Сяргеева. М., 2001.
5. Планаванне выхаваўчай работы ў класе // пад рэд. Е.Н. Сцяпанава. М. 2002.


Пасяджэнне 2 (лістапад)
Тэма : Арганізацыя работы па грамадзянска-патрыятычнаму выхаванню навучэнцаў – як адна з асноўных форм работы класнага кіраўніка
Мэта: павышэнне тэарэтычнай і практычнай падрыхтаванасці педагогаў, якія выконваюць абавязкі класных кіраўнікоў, па выкарыстанні новых метадаў і эфектыўных формаў арганізацыі выхаваўчай работы па фарміраванні актыўнай грамадзянскай пазіцыі.
Форма правядзення: метадычны дыялог
Тэарэтычная частка
1. Метадычныя рэкамендацыі Міністэрства адукацыі па грамадзянска-патрыятычнаму выхаванню навучэнцаў (Мялік Н.І.)
2. Варыятыўнасць форм і метадаў грамадзянскага-патрыятычнага выхавання падрастаючага пакалення ( Тарановіч Т.М.)
3. Роля класнага кіраўніка ў працэсе выхавання пачуцця патрыятызму ў навучэнцаў (Тарановіч Н.М.)

Практычная частка
1. Панарама адкрытых мерапрыемстваў па грамадзянскага-патрыятычнаму выхаванню навучэнцаў. (класныя кіраўнікі: Агей Т.К, Пастырчук І.Г., Шкодзіч Ж.В.)
2. Самааналіз, аналіз наведаных мерапрыемстваў.
3. Аўкцыён педагагічных знаходак «Вопыт работы па фарміраванні актыўнай грамадзянскай пазіцыі ў навучэнцаў» (класныя кіраўнікі).

Літаратура :
1. Бядуліна, Г.Ф. Формы і метады патрыятычнага выхавання моладзі ў сучасных умовах / Г.Ф.Бядуліна // Праблемы выхавання. – 2010. — №6. – С. 12-19
2. Буткевіч В. У. Методыка арганізацыі грамадзянскага выхавання вучняў: дапаможнік для педагогаў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі/ В. У. Буткевіч, А. В. Талкачова. – Мінск: Нацыянальны інстытут адукацыі, 2011;
3. Буткевіч В. У. Патрыятычнае выхаванне навучэнцаў: гісторыя і сучаснасць: дапаможнік для педагогаў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі/ В. У. Буткевіч. – Мінск: Нацыянальны інстытут адукацыі, 2010;
4. Казіноец Л. А., Крыкала Е. Ю. Тэорыя і практыка грамадзянскага выхавання навучэнцаў. Мазыр, 2006.
5. Ніканенка В. В. Патрыятычнае выхаванне навучэнцаў. Мн., 2010
6. Шарамет Г. П. Выхаванне ідэйна-маральных і грамадзянска-патрыятычных пачуццяў і якасцяў навучэнцаў / Г. П. Шарамет // Праблемы выхавання. – 2003. №5. – С. 79-90


Пасяджэнне 3 (люты)
Тэма: Культурна-дасугавая дзейнасць як фактар сацыялізацыі асобы навучэнца
Мэта:удасканаленне формаў і метадаў работы класных кіраўнікоў па арганізацыі культурна-дасугавай дзейнасці.
Форма правядзення: канферэнцыя ідэй
Тэарэтычная частка:
1. Культурна-дасугавая дзейнасць як сродак сацыялізацыі падлеткаў (Канюк А.С.)
2. Роля мерапрыемстваў 6-га школьнага дня ў фарміраванні культуры вольнага часу дзяцей і моладзі (Пастырчук І.Г.)

Практычная частка:
1. Абмен вопытам работы. Наведванне і аналіз пазакласных мерапрыемстваў (класныя кіраўнікі)
2. Работа над распрацоўкай “Рэкамендацыі для класнага кіраўніка па арганізацыі культурна-дасугавай дзейнасці” (класныя кіраўнікі)

Літаратура:
1. Аскірка А. Шляхі-дарогі ў вялікі свет.-“Адукацыя і выхаванне”,№5, 2007г.,стар.41-48.
2. Дзейнасць органаў самакіравання па сацыяльнай абароне школьнікаў.
У.Т.Кабуш//Народная асвета.-№1,1988.
3. Клімаў Е. А. Псіхолага-педагагічныя праблемы прафесійнай кансультацыі. - М.: Асвета, 1996. - 95 с.
4. Пражнікаў Н.З. Метады актывізацыі прафесійнага і асобаснага самавызначэння. М. 2002.400 с.
5. Смятаніна М. А. Актывізацыя прафесійнага і асобаснага самавызначэння ў падлеткаў (аўтарская праграма). Вучэбна- метадычнае дапаможнік. М. 2000. 24 с.


Пасяджэнне 4 (май)
Тэма: Вынікі і аналіз работы МА класных кіраўнікоў за навучальны год. Абмеркаванне плана работы МА на 2018/2019 навучальны год
Мэта: прааналізаваць работу метадычнага аб'яднанне ў інавацыйным рэжыме за навучальны год.
Форма правядзення: круглы стол
Тэарэтычная частка:
1. Аналіз работы МА класных кіраўнікоў за 2017/2018 навучальны год.
(Мялік Н.І.)
2. Абмеркаванне плана работы на 2018/2019 навучальны год.
(Класныя кіраўнікі)
3. Арганізацыя летняга аздараўлення навучэнцаў. (Класныя кіраўнікі)

Практычная частка:
1. Анкетаванне навучэнцаў па аздараўленні летам. (Класныя кіраўнікі)
2. Распрацоўка плана работы гадовай змены школьнага лагера. (Класныя кіраўнікі)

Літаратура:
1. «Адукацыя і выхаванне”, № 4, 2010г / С.М. Сазонава «Культурна -адукацыйная дзейнасць школьнікаў »
2. Народная асвета, №7, 2010г / Н.Г. Сухановская « Як умацаваць здароўе школьніка »

Кансультацыі для класных кіраўнікоў:
1. Змест дзейнасці класных кіраўнікоў.
2. Дакументацыя класнага кіраўніка.
3. Арганізацыя работы з бацькамі.
4. Вучнёўскае самакіраванне ў класе.
5. Класная гадзіна – гэта……
6. Інфармацыйная гадзіна – гэта….


На працягу года:
1. Стварэнне банка цікавых педагагічных ідэй.
2. Работа па стварэнні навукова-педагагічнага комплексу.
3. Стварэнне банка дадзеных па вывучэнні ўзроўню выхаванасці вучняў.
4. Агляд метадычнай літаратуры па праблемах арганізацыі выхаваўчай дзейнасці.
5. Правядзенне класнымі кіраўнікамі выхаваўчых адкрытых мерапрыемстваў.


[attachment=1832Аналіз работы МА класных кіраўнікоў ДУА “Ханявіцкая сярэдняя школа” за 2017/2018 навучальны год]


--------------------------------------------------------------------------

Палажэнне аб метадычным аб’яднанні класных кіраўнікоў [66,5 Kb] (cкачиваний: 385)

ПРАФЕСІЯГРАМА ДЗЕЙНАСЦІ КЛАСНАГА КІРАЎНІКА [14,45 Kb] (cкачиваний: 378)

Інтэрактыўны бацькоўскі сход “Школьны дзеннік-гэта...” [66 Kb] (cкачиваний: 369)
Витрина ссылок
Яндекс.Метрика

СШ №2 имени Н.П. Массонова г.Свислочь

СШ №3 г.Свислочь

Новодворская СШ

Порозовская СШ

Гринковский УПК

Корнадский УПК

Вердомичский УПК

Центр туризма и краеведения

Ханявіцкі ВПК

Сайт физиков

ПОГОДА В СВИСЛОЧЬ
^Наверх
Навигация по сайту
 
Календарь новостей
«    Ноябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
 
Архив материалов
 
Ответьте на вопрос

Платные образовательные услуги по какому предмету Вы хотели бы получать в школе?

Русский язык
Белорусский язык
Немецкий язык
Математика
Информатика
Физика
История
География
Химия
Музыка
ИЗО
Труд
 
Праздники Беларуси Международные праздники