УПК Хоневичский детский сад-средняя школа » МО классных руководителей

МО классных руководителей
План работы метадычнага аб'яднання
класных кіраўнікоў

ДУА “Вучэбна-педагагічны комплекс Ханявіцкі дзіцячы сад-сярэдняя школа” на 2018-2019 навучальны год.


Мэта МА класных кіраўнікоў: удасканаленне майстэрства класных кіраўнікоў, накіраванага на павышэнне эфектыўнасці выхаваўчага працэсу.
Задачы:
1. Аказанне дапамогі класным кіраўнікам ва ўдаскаленні формаў і метадаў арганізацыі выхаваўчай работы.
2. Фарміраванне ў класных кіраўнікоў тэарэтычнай і практычнай базы для мадэлявання выхаваўчай сістэмы ў класе.
3. Павышэнне эфектыўнасці работы па фарміраванні грамадзянска-патрыятычнага выхавання навучэнцаў.
4. Вывучэнне і абагульненне вопыту работы класных кіраўнікоў.
5. Развіццё творчых здольнасцей педагога.
Чакаемы вынік: павышэнне метадычнай культуры класных кіраўнікоў і, як вынік, павышэнне ўзроўню выхаванасці школьнікаў.

План работы МА класных кіраўнікоў:
Семінар класных кіраўнікоў – 1 раз у чвэрць.
Нарада класных кіраўнікоў – 1 раз у месяц.
Кансультацыі для класных кіраўнікоў – 1 раз у тыдзень.

Пасяджэнне 1 (верасень)
Тэма: Арганізацыя сістэмы дзейнасці класнага кіраўніка
Мэта: забеспячэнне нарматыўна-метадычнага суправаджэння выхаваўчага працэсу
Форма правядзення: метадычны дыялог
Тэарэтычная частка
1. 1. Аналіз вынікаў выхаваўчай работы школы за 2017/2018 навучальны год (Класныя кіраўнікі)
2. Аналіз работы МА класных кіраўнікоў за 2017/2018 навучальны год (Мялік Н. І.)
3. Абмеркаванне інструктыўна-метадычнага пісьма «Асаблівасці арганізацыі выхаваўчай і ідэалагічнай работы ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі ў 2018/2019 навучальным годзе »; Канцэпцыі бесперапыннага выхавання дзяцей і навучэнскай моладзі ў РБ на 2016-2020 гады; крытэрыяў і паказчыкаў якасці выхавання ва ўстановах, якія забяспечваюць атрыманне агульнай сярэдняй адукацыі (кіраўнік МА класных кіраўнікоў, класныя кіраўнікі)
4. Метадычныя рэкамендацыі па арганізацыі і правядзенні інфармацыйных гадзін ва ўстановах адукацыі і дзейнасці класнага кіраўніка (Шкодзіч Ж.В., класны кіраўнік 8 класа)
5. Работа класнага кіраўніка па забеспячэнні бяспечнай жыццядзейнасці вучняў ва ўстанове адукацыі і дома (Грыц Т.І., класны кіраўнік 2 класа)

Практычная частка
1. Вызначэнне мэтаў і задач работы МА класных кіраўнікоў на 2018/2019 навучальны год на аснове выяўленых педагагічных цяжкасцей настаўнікаў у пытаннях выхавання.
2. Абмеркаванне і ўзгадненне праектаў і праграм выхаваўчай работы на 2018/2019 навучальны год.
3. Патрабаванні да зместу планаў выхаваўчай работы: актуальнасць мэтаў і задач, уменне класнага кіраўніка аналізаваць работу з класам, прыярытэтныя напрамкі работы, аналітыка- дыягнастычная дзейнасць класных кіраўнікоў.


Літаратура :
1. Зборнік нарматыўных дакументаў Міністэрства адукацыі РБ, № 14, 2014
2. Інструктыўна - метадычнае пісьмо «Асаблівасці арганізацыі выхаваўчай і ідэалагічнай работы ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі ў 2018/2019 навучальным годзе »
3. Кодэкс Рэспублікі Беларусь аб адукацыі
4. Класны кіраўнік: планаванне і арганізацыя работы ад А да Я//пад рэд. В.П.Сяргеева. М., 2001.
5. Планаванне выхаваўчай работы ў класе // пад рэд. Е.Н. Сцяпанава. М. 2002.


Пасяджэнне 2 (лістапад)
Тэма : Арганізацыя работы па грамадзянска-патрыятычнаму выхаванню навучэнцаў – як адна з асноўных форм работы класнага кіраўніка
Мэта: павышэнне тэарэтычнай і практычнай падрыхтаванасці педагогаў, якія выконваюць абавязкі класных кіраўнікоў, па выкарыстанні новых метадаў і эфектыўных формаў арганізацыі выхаваўчай работы па фарміраванні актыўнай грамадзянскай пазіцыі.
Форма правядзення: метадычны дыялог
Тэарэтычная частка
1. Метадычныя рэкамендацыі Міністэрства адукацыі па грамадзянска-патрыятычнаму выхаванню навучэнцаў (Мялік Н.І.)
2. Варыятыўнасць форм і метадаў грамадзянскага-патрыятычнага выхавання падрастаючага пакалення ( Тарановіч Т.М.)
3. Роля класнага кіраўніка ў працэсе выхавання пачуцця патрыятызму ў навучэнцаў (Тарановіч Н.М.)

Практычная частка
1. Панарама адкрытых мерапрыемстваў па грамадзянскага-патрыятычнаму выхаванню навучэнцаў. (класныя кіраўнікі: Агей Т.К, Пастырчук І.Г., Шкодзіч Ж.В.)
2. Самааналіз, аналіз наведаных мерапрыемстваў.
3. Аўкцыён педагагічных знаходак «Вопыт работы па фарміраванні актыўнай грамадзянскай пазіцыі ў навучэнцаў» (класныя кіраўнікі).

Літаратура :
1. Бядуліна, Г.Ф. Формы і метады патрыятычнага выхавання моладзі ў сучасных умовах / Г.Ф.Бядуліна // Праблемы выхавання. – 2010. — №6. – С. 12-19
2. Буткевіч В. У. Методыка арганізацыі грамадзянскага выхавання вучняў: дапаможнік для педагогаў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі/ В. У. Буткевіч, А. В. Талкачова. – Мінск: Нацыянальны інстытут адукацыі, 2011;
3. Буткевіч В. У. Патрыятычнае выхаванне навучэнцаў: гісторыя і сучаснасць: дапаможнік для педагогаў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі/ В. У. Буткевіч. – Мінск: Нацыянальны інстытут адукацыі, 2010;
4. Казіноец Л. А., Крыкала Е. Ю. Тэорыя і практыка грамадзянскага выхавання навучэнцаў. Мазыр, 2006.
5. Ніканенка В. В. Патрыятычнае выхаванне навучэнцаў. Мн., 2010
6. Шарамет Г. П. Выхаванне ідэйна-маральных і грамадзянска-патрыятычных пачуццяў і якасцяў навучэнцаў / Г. П. Шарамет // Праблемы выхавання. – 2003. №5. – С. 79-90


Пасяджэнне 3 (люты)
Тэма: Культурна-дасугавая дзейнасць як фактар сацыялізацыі асобы навучэнца
Мэта:удасканаленне формаў і метадаў работы класных кіраўнікоў па арганізацыі культурна-дасугавай дзейнасці.
Форма правядзення: канферэнцыя ідэй
Тэарэтычная частка:
1. Культурна-дасугавая дзейнасць як сродак сацыялізацыі падлеткаў (Канюк А.С.)
2. Роля мерапрыемстваў 6-га школьнага дня ў фарміраванні культуры вольнага часу дзяцей і моладзі (Пастырчук І.Г.)

Практычная частка:
1. Абмен вопытам работы. Наведванне і аналіз пазакласных мерапрыемстваў (класныя кіраўнікі)
2. Работа над распрацоўкай “Рэкамендацыі для класнага кіраўніка па арганізацыі культурна-дасугавай дзейнасці” (класныя кіраўнікі)

Літаратура:
1. Аскірка А. Шляхі-дарогі ў вялікі свет.-“Адукацыя і выхаванне”,№5, 2007г.,стар.41-48.
2. Дзейнасць органаў самакіравання па сацыяльнай абароне школьнікаў.
У.Т.Кабуш//Народная асвета.-№1,1988.
3. Клімаў Е. А. Псіхолага-педагагічныя праблемы прафесійнай кансультацыі. - М.: Асвета, 1996. - 95 с.
4. Пражнікаў Н.З. Метады актывізацыі прафесійнага і асобаснага самавызначэння. М. 2002.400 с.
5. Смятаніна М. А. Актывізацыя прафесійнага і асобаснага самавызначэння ў падлеткаў (аўтарская праграма). Вучэбна- метадычнае дапаможнік. М. 2000. 24 с.


Пасяджэнне 4 (май)
Тэма: Вынікі і аналіз работы МА класных кіраўнікоў за навучальны год. Абмеркаванне плана работы МА на 2018/2019 навучальны год
Мэта: прааналізаваць работу метадычнага аб'яднанне ў інавацыйным рэжыме за навучальны год.
Форма правядзення: круглы стол
Тэарэтычная частка:
1. Аналіз работы МА класных кіраўнікоў за 2017/2018 навучальны год.
(Мялік Н.І.)
2. Абмеркаванне плана работы на 2018/2019 навучальны год.
(Класныя кіраўнікі)
3. Арганізацыя летняга аздараўлення навучэнцаў. (Класныя кіраўнікі)

Практычная частка:
1. Анкетаванне навучэнцаў па аздараўленні летам. (Класныя кіраўнікі)
2. Распрацоўка плана работы гадовай змены школьнага лагера. (Класныя кіраўнікі)

Літаратура:
1. «Адукацыя і выхаванне”, № 4, 2010г / С.М. Сазонава «Культурна -адукацыйная дзейнасць школьнікаў »
2. Народная асвета, №7, 2010г / Н.Г. Сухановская « Як умацаваць здароўе школьніка »

Кансультацыі для класных кіраўнікоў:
1. Змест дзейнасці класных кіраўнікоў.
2. Дакументацыя класнага кіраўніка.
3. Арганізацыя работы з бацькамі.
4. Вучнёўскае самакіраванне ў класе.
5. Класная гадзіна – гэта……
6. Інфармацыйная гадзіна – гэта….


На працягу года:
1. Стварэнне банка цікавых педагагічных ідэй.
2. Работа па стварэнні навукова-педагагічнага комплексу.
3. Стварэнне банка дадзеных па вывучэнні ўзроўню выхаванасці вучняў.
4. Агляд метадычнай літаратуры па праблемах арганізацыі выхаваўчай дзейнасці.
5. Правядзенне класнымі кіраўнікамі выхаваўчых адкрытых мерапрыемстваў.


[attachment=1832Аналіз работы МА класных кіраўнікоў ДУА “Ханявіцкая сярэдняя школа” за 2017/2018 навучальны год]


--------------------------------------------------------------------------

Палажэнне аб метадычным аб’яднанні класных кіраўнікоў [66,5 Kb] (cкачиваний: 395)

ПРАФЕСІЯГРАМА ДЗЕЙНАСЦІ КЛАСНАГА КІРАЎНІКА [14,45 Kb] (cкачиваний: 389)

Інтэрактыўны бацькоўскі сход “Школьны дзеннік-гэта...” [66 Kb] (cкачиваний: 375)
Витрина ссылок
Яндекс.Метрика

СШ №2 имени Н.П. Массонова г.Свислочь

Новодворская СШ

Порозовская СШ

Гринковский УПК

Корнадский УПК

Вердомичский УПК

Центр туризма и краеведения

Ханявіцкі ВПК

^Наверх
Навигация по сайту
 
Календарь новостей
«    Март 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
 
Архив материалов
Март 2019 (22)
Февраль 2019 (43)
Январь 2019 (46)
Декабрь 2018 (41)
Ноябрь 2018 (38)
Октябрь 2018 (23)
 
Ответьте на вопрос

Платные образовательные услуги по какому предмету Вы хотели бы получать в школе?

Русский язык
Белорусский язык
Немецкий язык
Математика
Информатика
Физика
История
География
Химия
Музыка
ИЗО
Труд
 
Праздники Беларуси Международные праздники